Spoločenská zodpovednosť

Certifikáty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

S cieľom preukázať svojim zákazníkom a obchodným partnerom dôveryhodnosť a kvalitu našej firmy sme získali základný a najrozšírenejší medzinárodný štandard kvality, ktorý preukazuje schopnosť spoločnosti kvalitne vyrábať alebo poskytovať svoje výrobky a služby.

 

 

 

The Forest Stewarship Council®(FSC®) certifikát

podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. Logo FSC® (FSC® C084478) umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.

 

 

 

Certifikát Nordic Ecolabel

Overenie nastavených procesov environmentálneho správania a environmentálnej bezpečnosti výrobkov a ich produkcie v SHP Harmanec je potvrdená získaním značky NORDIC ECOLABEL.

 

 

 

Certifikát IFS HPC

Bezpečnosť výrobkov pre koncových spotrebiteľov, trvalé udržiavanie kvality a splnenie požiadaviek retailových spoločností, pre ktoré SHP Harmanec zabezpečuje výrobu produktov papierovej hygieny je potvrdená certifikáciou IFS HPC.

 

 

 

 

Blauer Engel

Najstaršia ekoznačka pochádzajúca z Nemecka sa udeľuje výrobkom, ktorých proces výroby je šetrný k životnému prostrediu.

 

SHP Harmanec, a.s., Harmanec | Company | Blue Angel (blauer-engel.de)