SHP Group

Slovak Hygienic Paper Group

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. SHP Group zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. eur. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera.

 

SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.

 

Hodnoty našej skupiny SHP Group a to „Zodpovednosť“, „Ľudskosť“, „Orientácia na zákazníka“ a „Nadšenie pre výkon a inovácie“ sú srdcom našej firemnej kultúry, určujú identitu našej spoločnosti a pomáhajú nám správne sa rozhodovať. Predstavujú základné piliere pre dosahovanie našej stratégie. Hodnoty určujú identitu našej spoločnosti v očiach našich zákazníkov, spotrebiteľov a potenciálnych zamestnancov. Sú nástrojom pre udržanie a angažovanie zamestnancov a to zadefinovaním a zjednotením prístupu v správaní nás všetkých.

 

Logo, ktoré SHP Group používa pre všetky svoje spoločnosti – biela labuť, je najstaršou dodnes používanou ochrannou známkou na Slovensku. Používa sa už viac ako 100 rokov, hoci oficiálne bolo zaregistrované v obchodnej komore v Banskej Bystrici až v roku 1910 a odvtedy prešlo viacerými grafickými zmenami.

Za logom s labuťou sa skrýva história výroby papiera v Harmanci siahajúca až do 19. storočia (1829). Celé desaťročia zastrešuje biela labuť silnú a stabilnú spoločnosť, produkujúcu kvalitné hygienické papierové výrobky. Naša ochranná známka zvíťazila aj v celoslovenskej súťaži LOGOTYP SLOVAKIA 2002 v kategórii Najstaršie logo.

 

SHP Harmanec

Papiereň v Harmanci vybudoval v roku 1829 banskobystrický kupec František Zikmund Leicht pôvodne ako fabriku na ručnú výrobu papiera. V polovici 19. storočia patrila k najmodernejším papierenským závodom v Rakúsko-Uhorsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa tu začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Najprv skladaný toaletný papier pod obchodnou značkou Hermandol, neskôr ručne rezané papierové obrúsky. Počas 2. svetovej vojny sa sortiment rozšíril o výrobu dámskych vložiek a detských plienok z buničitej vaty. Novodobá história papierne sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina – zberový papier. Charakter modernej a dynamicky sa rozvíjajúcej firmy si papiereň zachovala dodnes. Ročne investuje do rozvoja technológii a modernizácie procesov okolo 6 mil. EUR. V roku 2002 sa Harmanecké papierne premenovali na SHP Harmanec a stali sa súčasťou skupiny výrobných a obchodných spoločností, ktorých predmetom činnosti je výroba a distribúcia hygienických papierových produktov pod spoločným názvom SHP Group.

História SHP Harmanec

 • Na zelenej lúke nazývanej „Pod košiarom“, v katastri obce Dolný Harmanec, založil banskobystrický kupec František Zigmund Leicht pôvodnú papiereň.

  Na zelenej lúke nazývanej „Pod košiarom“, v katastri obce Dolný Harmanec, založil banskobystrický kupec František Zigmund Leicht pôvodnú papiereň.

  1829
 • Začala strojová výroba papiera a Harmanecká papiereň sa stáva druhou najväčšou papierňou v Rakúsko-Uhorsku.

  Začala strojová výroba papiera a Harmanecká papiereň sa stáva druhou najväčšou papierňou v Rakúsko-Uhorsku.

  1841
 • Registrácia ochrannej známky „Biela labuť“, ktorá je najstaršou registrovanou a dodnes udržiavanou ochrannou známkou na území SR.

  Registrácia ochrannej známky „Biela labuť“, ktorá je najstaršou registrovanou a dodnes udržiavanou ochrannou známkou na území SR.

  1910
 • Harmanecká papiereň ako prvá v bývalej ČSSR začala vyrábať kotúčikový toaletný papier.

  Harmanecká papiereň ako prvá v bývalej ČSSR začala vyrábať kotúčikový toaletný papier.

  1972
 • Všetky produkty SHP Harmanec sa premenovali na HARMONY, s výnimkou toaletného papiera Harmasan.

  Všetky produkty SHP Harmanec sa premenovali na HARMONY, s výnimkou toaletného papiera Harmasan.

  1999
 • Harmanecká papiereň sa začlenila do SHP (Slovak Hygienic Paper) Group a zmenila názov na SHP Harmanec.

  Harmanecká papiereň sa začlenila do SHP (Slovak Hygienic Paper) Group a zmenila názov na SHP Harmanec.

  2002

 

Ecopap s.r.o

Spoločnosť Ecopap s. r. o. bola založená v roku 2016 ako 100% dcérska spoločnosť SHP Harmanec. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť zberový papier pre potreby výrobného procesu v spoločnosti SHP Harmanec v potrebnom množstve, sortimente a kvalite.

Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb spojených so zberom a recykláciou odpadov s dôrazom na zlepšenie kvality životného prostredia.

Ecopap s. r. o. poskytuje služby ako je triedenie, lisovanie, odvoz zberového papiera ale aj iných nie nebezpečných odpadov.

Súčasťou nášho poslania je vytvorenie strategickej siete partnerov v oblasti spracovania odpadov a ich prípravy na opätovnú recykláciu.

Viac o spoločnosti Ecopap

 

SHP Slavošovce

Obec Slavošovce, založená v roku 1318, sa nachádza v oblasti Horného Gemera. V roku 1817 bol chátrajúci hámor v Slavošovciach prestavaný na papierenský mlyn a odvtedy sa datuje história výroby papiera v tejto obci. Vývoj výroby papiera v Slavošovciach nebol jednoduchý. Okrem úvodných desaťročí sa podnik takmer stále pohyboval v extrémoch. Prekonal krízy, no zároveň sa budoval a modernizoval. V čase existencie Československej republiky v roku 1923 sa papierne dostali do finančnej krízy a bol navrhnutý ich rozpredaj. Profesor Ursíny z Českého učení technického v Brne sa prihovoril za výrobu v Slavošovciach u ministerského predsedu, vďaka čomu získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu. V 20. storočí sa papiereň sústredila na výrobu školských zošitov a blokov. Papierové obrúsky tvorili len časť výrobného programu. Po začlenení firmy do skupiny SHP Group ako SHP Slavošovce je jej smerovanie orientované na výrobu a predaj papierových obrúskov.

 

História SHP Slavošovce

 • V Slavošovciach bol prestavaný chátrajúci hámor na papierenský mlyn.

  V Slavošovciach bol prestavaný chátrajúci hámor na papierenský mlyn.

  1817
 • Po finančnej kríze a návrhu na rozpredaj, získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu, vďaka profesorovi Ursínymu.

  Po finančnej kríze a návrhu na rozpredaj, získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu, vďaka profesorovi Ursínymu.

  1923
 • Spoločnosť SHP CELEX, a. d., Banja Luka je nástupníckou spoločnosťou ZDP Celex, Banja Luka v Bosne a Hercegovine. Pôvodná spoločnosť mala bohatú históriu, veľa skúseností a dobré meno v oblasti výroby papierenských hygienických produktov v krajinách bývalej Juhoslávie. Novodobá história spoločnosti začala 27. júna 2002. V tento deň bol po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne uvedený do prevádzky papierenský stroj a následne aj spracovateľské linky. Tým sa odštartovala nová etapa výroby papierenských hygienických produktov v obnovenom závode SHP Celex. Za tri roky po obnovení produkcie sa výroba papiera zvýšila štvornásobne a dnes má firma silný potenciál ďalšieho rozvoja a prosperity.

 • Nevyhnutnosť vzniku obchodnej spoločnosti SHP Bohemia bola úzko spojená so vznikom dvoch samostatných republík, Českej a Slovenskej. Spoločnosť SHP Harmanec, a.s., tradične umiestňovala časť svojej produkcie aj na českom trhu. Ak chcela pokračovať a rozvíjať obchodovanie na území Českej republiky, musela vytvoriť novú obchodnú jednotku. V novembri 1996 bola založená SHP Bohemia s centrum pôsobenia v meste Kromeříž. Od marca 2003 presťahovala spoločnosť svoje sídlo do Prahy.

 • SHP Hungária bola založená v Budapešti v novembri roku 2002 ako obchodno-servisná spoločnosť SHP Group pre maďarský trh. Jej založenie je súčasťou aktivít SHP Group smerujúcich k vybudovaniu pozície lídra v segmente papierovej hygieny na trhoch strednej a východnej Európy a Balkánu.

 • Je najmladšou obchodnou spoločnosťou zameranou na predaj papierovej hygieny v Chorvátsku.

 • Začlenená do SHP Group v roku 2006. Výroba je zameraná na produkty Away from home, t.z. hygienické papierové výrobky určené na spotrebu v hoteloch, priemyselných závodoch a inštitúciách.

 • Spoločnosť Paloma je akciová spoločnosť s viac ako 140-ročnou tradíciou vo výrobe a predaji hygienických papierových výrobkov v Európe a je lídrom na trhu v juhovýchodnej Európe. Spoločnosť má štyri divízie a je prevažne orientovaná na export. Ročná kapacita výroby je 72 000 ton hygienického papiera.

 • Spoločnosť Ecopap s. r. o. bola založená v roku 2016 ako 100% dcérska spoločnosť SHP Harmanec. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť zberový papier pre potreby výrobného procesu v spoločnosti SHP Harmanec v potrebnom množstve, sortimente a kvalite.

  Viac o spoločnosti Ecopap