SHP Group

Slovak Hygienic Paper Group

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. SHP Group zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. eur. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera.

 

SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.

 

Hodnoty našej skupiny SHP Group a to „Zodpovednosť“, „Ľudskosť“, „Orientácia na zákazníka“ a „Nadšenie pre výkon a inovácie“ sú srdcom našej firemnej kultúry, určujú identitu našej spoločnosti a pomáhajú nám správne sa rozhodovať. Predstavujú základné piliere pre dosahovanie našej stratégie. Hodnoty určujú identitu našej spoločnosti v očiach našich zákazníkov, spotrebiteľov a potenciálnych zamestnancov. Sú nástrojom pre udržanie a angažovanie zamestnancov a to zadefinovaním a zjednotením prístupu v správaní nás všetkých.

 

Logo, ktoré SHP Group používa pre všetky svoje spoločnosti – biela labuť, je najstaršou dodnes používanou ochrannou známkou na Slovensku. Používa sa už viac ako 100 rokov, hoci oficiálne bolo zaregistrované v obchodnej komore v Banskej Bystrici až v roku 1910 a odvtedy prešlo viacerými grafickými zmenami.

Za logom s labuťou sa skrýva história výroby papiera v Harmanci siahajúca až do 19. storočia (1829). Celé desaťročia zastrešuje biela labuť silnú a stabilnú spoločnosť, produkujúcu kvalitné hygienické papierové výrobky. Naša ochranná známka zvíťazila aj v celoslovenskej súťaži LOGOTYP SLOVAKIA 2002 v kategórii Najstaršie logo.

 

SHP Harmanec

Papiereň v Harmanci vybudoval v roku 1829 banskobystrický kupec František Zikmund Leicht pôvodne ako fabriku na ručnú výrobu papiera. V polovici 19. storočia patrila k najmodernejším papierenským závodom v Rakúsko-Uhorsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa tu začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Najprv skladaný toaletný papier pod obchodnou značkou Hermandol, neskôr ručne rezané papierové obrúsky. Počas 2. svetovej vojny sa sortiment rozšíril o výrobu dámskych vložiek a detských plienok z buničitej vaty. Novodobá história papierne sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina – zberový papier. Charakter modernej a dynamicky sa rozvíjajúcej firmy si papiereň zachovala dodnes. Ročne investuje do rozvoja technológii a modernizácie procesov okolo 6 mil. EUR. V roku 2002 sa Harmanecké papierne premenovali na SHP Harmanec a stali sa súčasťou skupiny výrobných a obchodných spoločností, ktorých predmetom činnosti je výroba a distribúcia hygienických papierových produktov pod spoločným názvom SHP Group.

História SHP Harmanec

 • Na zelenej lúke nazývanej „Pod košiarom“, v katastri obce Dolný Harmanec, založil banskobystrický kupec František Zigmund Leicht pôvodnú papiereň.

  Na zelenej lúke nazývanej „Pod košiarom“, v katastri obce Dolný Harmanec, založil banskobystrický kupec František Zigmund Leicht pôvodnú papiereň.

  1829
 • Začala strojová výroba papiera a Harmanecká papiereň sa stáva druhou najväčšou papierňou v Rakúsko-Uhorsku.

  Začala strojová výroba papiera a Harmanecká papiereň sa stáva druhou najväčšou papierňou v Rakúsko-Uhorsku.

  1841
 • Registrácia ochrannej známky „Biela labuť“, ktorá je najstaršou registrovanou a dodnes udržiavanou ochrannou známkou na území SR.

  Registrácia ochrannej známky „Biela labuť“, ktorá je najstaršou registrovanou a dodnes udržiavanou ochrannou známkou na území SR.

  1910
 • Harmanecká papiereň ako prvá v bývalej ČSSR začala vyrábať kotúčikový toaletný papier.

  Harmanecká papiereň ako prvá v bývalej ČSSR začala vyrábať kotúčikový toaletný papier.

  1972
 • Všetky produkty SHP Harmanec sa premenovali na HARMONY, s výnimkou toaletného papiera Harmasan.

  Všetky produkty SHP Harmanec sa premenovali na HARMONY, s výnimkou toaletného papiera Harmasan.

  1999
 • Harmanecká papiereň sa začlenila do SHP (Slovak Hygienic Paper) Group a zmenila názov na SHP Harmanec.

  Harmanecká papiereň sa začlenila do SHP (Slovak Hygienic Paper) Group a zmenila názov na SHP Harmanec.

  2002

 

 

SHP Slavošovce

Obec Slavošovce, založená v roku 1318, sa nachádza v oblasti Horného Gemera. V roku 1817 bol chátrajúci hámor v Slavošovciach prestavaný na papierenský mlyn a odvtedy sa datuje história výroby papiera v tejto obci. Vývoj výroby papiera v Slavošovciach nebol jednoduchý. Okrem úvodných desaťročí sa podnik takmer stále pohyboval v extrémoch. Prekonal krízy, no zároveň sa budoval a modernizoval. V čase existencie Československej republiky v roku 1923 sa papierne dostali do finančnej krízy a bol navrhnutý ich rozpredaj. Profesor Ursíny z Českého učení technického v Brne sa prihovoril za výrobu v Slavošovciach u ministerského predsedu, vďaka čomu získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu. V 20. storočí sa papiereň sústredila na výrobu školských zošitov a blokov. Papierové obrúsky tvorili len časť výrobného programu. Po začlenení firmy do skupiny SHP Group ako SHP Slavošovce je jej smerovanie orientované na výrobu a predaj papierových obrúskov.

 

História SHP Slavošovce

 • V Slavošovciach bol prestavaný chátrajúci hámor na papierenský mlyn.

  V Slavošovciach bol prestavaný chátrajúci hámor na papierenský mlyn.

  1817
 • Po finančnej kríze a návrhu na rozpredaj, získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu, vďaka profesorovi Ursínymu.

  Po finančnej kríze a návrhu na rozpredaj, získala papiereň štátnu subvenciu na svoju obnovu, vďaka profesorovi Ursínymu.

  1923
 • Spoločnosť SHP CELEX, a. d., Banja Luka je nástupníckou spoločnosťou ZDP Celex, Banja Luka v Bosne a Hercegovine. Pôvodná spoločnosť mala bohatú históriu, veľa skúseností a dobré meno v oblasti výroby papierenských hygienických produktov v krajinách bývalej Juhoslávie. Novodobá história spoločnosti začala 27. júna 2002. V tento deň bol po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne uvedený do prevádzky papierenský stroj a následne aj spracovateľské linky. Tým sa odštartovala nová etapa výroby papierenských hygienických produktov v obnovenom závode SHP Celex. Za tri roky po obnovení produkcie sa výroba papiera zvýšila štvornásobne a dnes má firma silný potenciál ďalšieho rozvoja a prosperity.

 • Nevyhnutnosť vzniku obchodnej spoločnosti SHP Bohemia bola úzko spojená so vznikom dvoch samostatných republík, Českej a Slovenskej. Spoločnosť SHP Harmanec, a.s., tradične umiestňovala časť svojej produkcie aj na českom trhu. Ak chcela pokračovať a rozvíjať obchodovanie na území Českej republiky, musela vytvoriť novú obchodnú jednotku. V novembri 1996 bola založená SHP Bohemia s centrum pôsobenia v meste Kromeříž. Od marca 2003 presťahovala spoločnosť svoje sídlo do Prahy.

 • SHP Hungária bola založená v Budapešti v novembri roku 2002 ako obchodno-servisná spoločnosť SHP Group pre maďarský trh. Jej založenie je súčasťou aktivít SHP Group smerujúcich k vybudovaniu pozície lídra v segmente papierovej hygieny na trhoch strednej a východnej Európy a Balkánu.

 • Je najmladšou obchodnou spoločnosťou zameranou na predaj papierovej hygieny v Chorvátsku.

 • Začlenená do SHP Group v roku 2006. Výroba je zameraná na produkty Away from home, t.z. hygienické papierové výrobky určené na spotrebu v hoteloch, priemyselných závodoch a inštitúciách.

 • Spoločnosť Paloma je akciová spoločnosť s viac ako 140-ročnou tradíciou vo výrobe a predaji hygienických papierových výrobkov v Európe a je lídrom na trhu v juhovýchodnej Európe. Spoločnosť má štyri divízie a je prevažne orientovaná na export. Ročná kapacita výroby je 72 000 ton hygienického papiera.