Ecopap s.r.o

Spoločnosť Ecopap s. r. o. bola založená v roku 2016 ako 100% dcérska spoločnosť SHP Harmanec. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť zberový papier pre potreby výrobného procesu v spoločnosti SHP Harmanec v potrebnom množstve, sortimente a kvalite.

Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb spojených so zberom a recykláciou odpadov s dôrazom na zlepšenie kvality životného prostredia.

Ecopap s. r. o. poskytuje služby ako je triedenie, lisovanie, odvoz zberového papiera ale aj iných nie nebezpečných odpadov.

Súčasťou nášho poslania je vytvorenie strategickej siete partnerov v oblasti spracovania odpadov a ich prípravy na opätovnú recykláciu.

Ponúkame Vám

 • Služby spojené s triedením, lisovaním a odvozom zberového papiera, ale aj iných nie nebezpečných odpadov (plast, fólia, drevené palety a kovy). Medzi našich klientov patria veľké a malé tlačiarne, obchodné domy, výrobné spoločnosti, zberové organizácie ale aj malí drobní dodávatelia formou výkupu na našich prevádzkach.
 • Zberné nádoby vo forme:
  • Gitterboxov
  • Veľkokapacitných kontajnerov bez lisu a s lisom
 • Komplexné zabezpečenie logistiky: dovoz a odvoz zberných nádob podľa požiadaviek zákazníka
 • Váženie na certifikovaných váhach s dokladom (vážiacim lístkom)
 • Skartáciu dokumentov podľa platnej legislatívy §19 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679: Bezpečnostná trieda 3 podľa DIN 32757-1, vrátane potvrdenia o skartácii
 • Vystavenie potvrdenia od konečného spotrebiteľa o ekologickom spracovaní odpadu

 

Naše prevádzky

V súčasnosti disponujeme tromi prevádzkami.

 • Bratislava
 • Ivanka pri Dunaji
 • Banská Bystrica

Vybavenie prevádzok:

 • Lisy
 • Certifikované váhy
 • Manipulačná technika
 • Kvalifikovaní pracovníci

 

Kontaktné údaje

Vedenie spoločnosti:

Saimon Letko
e-mail: saimon.letko@shpgroup.eu
mobile: +421 905 541 574

Obchodné oddelenie

Prevádzka Bratislava, Banská Bystrica, Ivanka pri Dunaji:

Saimon Letko
e-mail: saimon.letko@shpgroup.eu
mobile: +421 905 541 574