Papierové utierky – najhygienickejší spôsob sušenia rúk

Ako znížiť šírenie baktérií na Vašej toalete či v kúpeľni a zabrániť tak prenášaniu chorôb? Na základe štúdií z Univerzity vo Westminstri prišli vedci k zisteniu, že štandardné papierové utierky patria medzi najhygienickejšie spôsoby sušenia rúk. Štúdia porovnávala tri spôsoby sušenia rúk – tryskovým sušičom, teplovzdušným sušičom a papierovými utierkami. Po namočení rúk do vody s obsahom neškodných baktérii a ich následnom sušení zistili, že tryskový sušič rúk je schopný rozniesť baktérie do vzdialenosti 3 metrov a tým rozširuje baktérie 1300 krát viac, než štandardné papierové utierky. Teplovzdušný sušič roznesie baktérie do vzdialenosti 75 cm a papierové utierky do vzdialenosti 25 cm.

Uvedené zistenia sú prínosné vzhľadom na fakt, že nám pomáhajú lepšie rozumieť šíreniu baktérií, ktoré môžu byť potenciálnym prenášačom chorôb. Podobný výskum bol vykonaný aj v roku 2014 vedcami z Univerzity v Leeds. Tí prišli k záveru, že počet  baktérií vo vzduchu bol 27 krát vyšší v okolí tryskových sušičov rúk v porovnaní s okolím dávkovačov papierových utierok. Ak chcete aby toalety vo Vašom zariadení boli čo najhygienickejšie, môžete zabrániť šíreniu baktérií a chorôb aj vďaka papierovým utierkam Harmony Professional v kombinácii s dispenzorom na papierové utierky a mydlo.

See more articles in this category rady umývanie rúk sušenie rúk zdravie hygiena