Použitie cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia používateľa (počítač, tablet, mobil) vtedy, keď navštívia webovú stránku. Cookies zvyčajne obsahujú: názov cookie; hodnota cookie (zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo); názov domény, ktorej cookie prislúcha; dĺžka života cookie.  Cookies ako také nezbierajú informácie a ich úložný priestor je pod úplnou kontrolou používateľa.

Na čo sa cookies používajú?

Cookies sa primárne používajú na zlepšenie skúsenosti používateľa. S pomocou cookies je interakcia medzi používateľom a webovou stránkou jednoduchšia a rýchlejšia, pretože si stránka „zapamätá“ preferenciu používateľa počas danej návštevy (dočasné cookies) alebo na dlhší čas (trvalé cookies).

Táto stránka používa svoje vlastné cookies (first-party cookies) alebo môže používať cookies tretích strán (third-party cookies), ktoré umožňujú zobrazenie obsahu inej stránky alebo využitie služby iného poskytovateľa, napr. Facebook.

Google Analytics a Google Tag Manager

Webová stránka používa nástroj Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “cookies” textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na stránkach portálu a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky. IP adresa používateľa je zaznamenaná v pseudoanonymizovnom tvare a v rámci Google Analytics a nie je prepájaná s inými dátami spoločnosti Google, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa.
Táto webová stránka používa okrem toho službu Google Tag Manager. Touto službou môžu byť spravované tagy webovej stránky pomocou užívateľského rozhrania. Google Tool Manager implementuje iba tagy. To znamená: Nepoužijú sa žiadne cookies a nezaznamenajú sa žiadne osobné údaje. Služba Google Tool Manager vyvolá iné tagy, ktoré údaje príp. opätovne zaznamenajú. Služba Google Tag Manager však po týchto údajoch nesiahne. Ak sa na úrovni domény alebo cookie uskutoční deaktivácia, potom zostane zachovaná k dispozícii pre všetky tagy Trackingu, pokiaľ sa implementujú pomocou služby Tag Manager.

Uloženiu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho vyhľadávacieho softvéru; Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov generovaných prostredníctvom Cookie a údajov vzťahujúcich sa k Vášmu používaniu webovej stránky (vrát. Vašej IP adresy) spoločnosti Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že upravíte príslušné nastavenia prehliadača, alebo inštaláciou modulu pre prehliadač https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=sk. Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na stránkach https://policies.google.com/?hl=sk a https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

Facebook cookies

Táto webová stránka používa sledovacie cookies od spoločnosti Facebook. Pomocou týchto cookies môžeme neskôr osloviť návštevníkov našej webovej stránky cielenou reklamou tým, že sa pre návštevníkov našej webovej stránky zapnú individualizované reklamné inzeráty vzťahujúce sa na záujmy na základe uskutočnenej analýzy používania webovej stránky.

K tomuto účelu ukladá Facebook malý súbor s číselným poradím do prehliadačov návštevníkov našej webovej stránky. Pomocou tohto čísla sa zaznamenávajú návštevníci webovej stránky ako aj anonymizované údaje o používaní webovej stránky. Neuskutočňuje sa žiadne ukladanie osobných údajov návštevníkov webovej stránky. Ak následne navštívite Facebook, zobrazia sa Vám zaradenia reklám, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadňujú oblasti produktov a informácií, o ktoré ste prejavili záujem na našich webových stránkach. Ak by ste nechceli, aby Facebook údaje zaznamenával, môžete uloženie odmietnuť na nasledovnom linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Pri použití viacerých prehliadačov musíte tento postup vykonať jednotlivo. Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na stránkach https://www.facebook.com/policies/cookies.