Rozhovor s CEO SHP Group Ing. Richardom Žigmundom, MBA v týždenníku TREND 16/2018