Úspech kozmetických utierok Harmony Delicate Care v súťaži Voľba spotrebiteľov 2018

Spoločnosť ATOZ Marketing Services vyhlásila výsledky marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, ktorý každoročne oceňuje produktové novinky a inovácie na slovenskom a českom trhu.
Odovzdávanie ocenení sa v tomto roku uskutočnilo v Moyzesovej sieni v Bratislave a v kine Lucerna v Prahe.

Do programu Voľba spotrebiteľov prihlasujú výrobcovia a distribútori novinky a inovácie z oblasti rýchloobrátkového tovaru, ktoré boli uvedené na slovenský a český trh v období od januára 2017 do mája 2018.

Medzi firmy, prihlasujúce svoje výrobky do programu Voľba spotrebiteľov, patria veľké medzinárodné, ale aj menšie domáce spoločnosti.
O získanie titulu Najlepšia novinka malo v Českej republike v tomto roku záujem viac ako 150 nových a inovovaných výrobkov. Na Slovensku bolo nominovaných viac ako 70 takýchto výrobkov. Základom pre udelenie ocenenia sa stali výsledky exkluzívneho výskumu, ktorý uskutočnila agentúra Nielsen. Do výskumu sa zapojila reprezentatívna vzorka slovenských (2 000) a českých respondentov (4 000). Cieľom bolo zistiť, ktorý z výrobkov v každej kategórii považujú spotrebitelia za najlepší a najatraktívnejší.

Spoločnosť SHP Harmanec sa tento rok zapojila do marketingového programu Voľba spotrebiteľov na Slovensku aj v Čechách so svojou produktovou novinkou – kozmetické utierky Harmony Delicate Care Shea Butter Balsam.

Kozmetické utierky Harmony Delicate Care získali prvé miesto v kategórii papierový program na Slovensku aj v Čechách. Podarilo sa nám zvíťaziť nad silnou konkurenciou etablovaných hráčov.

Ocenenia sa udeľovali aj v rámci sprievodných súťaží usporiadaných mediálnymi partermi programu. Titul Novinka roka 2018 a finančnú odmenu v podobe certifikátu na reklamnú online kampaň sme získali od používateľov portálu woman.sk.

Na facebookovej stránke Voľba spotrebiteľov sa bezprostredne po vyhlásení výsledkov konala súťaž o najlepšiu novinku facebookových fanušikov. Fanušikovia si vyberali svojho víťaza spomedzi všetkých víťazov jednotlivých kategórií. V rámci silnej konkurencie rozličných druhov produktov získali kozmetické utierky prvenstvo aj na Facebooku.